"İçiyorsam Sebebi Çok..."

İletişim Hattı +90 (224) 482 50 60
Masuder Hakkında

Madensuyu Üreticileri Derneği (MASUDER), 16 Nisan 1999 tarihinde tüzüğünün 3. maddesinde belirlenen "Anayasamızın öngördüğü ekonomi esaslarına ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Türkiye'de madensuyu sanayi'nin gelişmesi, büyümesi ve çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olacak faaliyetlerde bulunarak üyeleri arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamaktır. Böylece üyeler kendi aralarında bir iletişim ve hizmet ağı oluşturarak ülke yararına hizmet ederler" amacını geliştirmek üzere kurulmuştur.

Ülkede faaliyet gösteren, bütün büyük madensuyu işletmelerinin üye olduğu derneğe, aynı zamanda da, madensuyu sektörüne girdi sağlayan belli başlı yan sanayi firmaları da üye olmuşlardır.

MASUDER, kurulduğu günden itibaren, kamu, üniversite ve özel sektör nezdinde, madensuyu sektörüne yönelik birçok faaliyette yer alarak, sektörü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik gibi konularda çalışmalara katılmış ve ülke yararları ön planda tutulmak üzere sektör menfaatleri doğrultusunda kararlar alınmasında etken olmuştur.

Derneğimiz ayrıca, tüketiciyi bilinçlendirmek, sektörü gelişen teknolojik yeniliklerden haberdar edebilmek amacıyla, konusunda uzman bilim adamlarının katıldığı birçok sempozyum, panel ve konferans düzenleyerek bilimsel ve teknik faaliyetler yürütmektedir.